Åbyen

Boliger nær byen med fokus på fælles og bæredygtige udemiljøer

Boligområdet, der tidligere husede industri, omdannes til en grøn kile med indarbejdede LAR-løsninger ind mod Aarhus.

Bygningerne, der huser 164 lejligheder samt P-kælder, ligger i det grønne fællesområde, der deles med andre bebyggelser. Det grønne område trækkes op mellem bebyggelserne, så området bindes sammen i det grønne og alle bygninger opleves som en del af det fælles område. Fra hvert niveau etableres store grønne terrasser til lejlighederne, der varierer i størrelse og udformning, med henblik på at tiltrække blandede beboergrupper.

Vinduerne er placeret, så beboerne får optimal udsigt ud over de attraktive, grønne områder og byens sky-line, og byggeriets altaner er placeret, så de ikke skygger for hinanden, og giver beboerne maksimal privathed. Under boligblokkene findes p-kælder og cykelparkering, så omgivelserne så vidt muligt friholdes for parkerede biler.

Facaderne er holdt i en lys, grålig tegl, som omslutter en mørk teglkube. Den mørke tegl fremtræder i et mønster, der understreger den mørke flades tyngde i kontrast til de lysere flader.

Projektet var i 2018 nomineret til Aarhus Kommunes arkitekturpris.

Kategori
Boliger
Lokation
Aarhus | Danmark
Bygherre
Innovator | JCN bolig
Status
Realiseret, 2016
Areal
13.000 m2