Rådgivning

Specialiseret rådgivning i et tværfagligt perspektiv

Ikke to projekter er ens, og ikke to projekter kræver den samme rådgivning. Vores arkitekter og rådgivere er specialiserede indenfor en lang række felter, og vi rådgiver private og offentlige bygherrer indenfor præcis det område, det enkelte projekt kræver.

Som rådgivere sætter os i bygherrens sted, og arbejder ud fra 30 års erfaring og et tværfagligt perspektiv. Vi analyserer kontekst, behov, funktioner, rum og økonomi og udvikler individuelle strategier, koncepter og byggeprogrammer for det enkelte projekt. På den måde sikrer vi byggeriets kvalitet og gennemførelse.

Udover arkitektrådgivning leverer vi professionel rådgivning indenfor bl.a. projektledelse, BIM og IKT, byggeledelse, bæredygtighed og DGNB, brugerinddragelse og teknisk due diligence.

På tværs af vores kompetencer og faglige felter arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vi inddrager de rigtige kompetencer på det rigtige tidspunkt i processen. Eksempelvis kan vi tidligt i processen involvere vores byplanlæggere for at sikre et optimalt plangrundlag eller vores ingeniør-kolleger fra Sweco, så vi sammen sikrer, at projekter er gennemtænkt på alle parametre fra start.