Brugerinvolvering

Arkitektur designet af mennesker til mennesker

Vi ved, at vores projekter bruges bedst, når de er tegnet og indrettet efter de mennesker, som skal bruge dem.

Derfor er brugerinvolvering et af vores vigtigste værktøjer til at forstå vores kunder og brugere, så vi kender ønsker, behov, forudsætninger og udfordringer, inden vi tegner.

Når vi former fremtidens byer og samfund, så de lever op til ændrede familiemønstre, arbejdsgange og forbrugeradfærd, gør vi os umage for, at forstå vores kunder og brugere, så vi kan omsætte deres behov til velfungerende og fremtidssikret arkitektur.

Vi har specialister, som har udviklet metoderne til en effektiv brugerinvolveringsproces, og via en tæt dialog med projektets parter skaber vi udgangspunktet til byggerier af høj kvalitet, som lever op til både bygherrens, beboerens og brugerens forventninger. Vi ved, at en god proces er afgørende for at skabe engagement, medejerskab og en klar forventningsafstemning. Vi betragter brugerne som eksperter på sit felt som, ved at kvalificere projekterne, udgør en væsentlig del af de værdiskabende processer.

Hvert af vores faglige felter arbejder med brugerinvolvering tidligt i projekternes faser for at sikre, at vores arkitektur designes og tilpasses til de mennesker, som skal bruge og leve i dem.

Kontakt

Sonja Marie Overgaard
Sonja Marie Overgaard
Kompetenceleder
Brugerinvolvering og projektledelse
Tilbudspartner, Cand. Arch., Ph.d.
Tel. +45 7024 1090
Mob. +4 52677 7331
smo@aarstiderne.dk
Peter Kristiansen
Peter Kristiansen
Kreativ leder / Teamleder, Vest
Uddannelse og Fritid
Arkitekt Cand. Arch.
Tel. +45 9628 0809
Mob. +45 2620 9821
pk@aarstiderne.dk