BIM og IKT

Digitalt byggeri

Byggebranchen er inde i en hastig udvikling, når det kommer til digitalt byggeri, og hos Årstiderne Arkitekter er BIM og IKT-rådgivning en integreret del af vores arbejdsmetode og et fokusområde i hvert eneste projekt, vi arbejder på. Vi har erfarne og specialiserede medarbejdere, som sikrer, at vi som tegnestue altid er opdateret på den nyeste viden og de nyeste muligheder indenfor digitalt byggeri.

For at styrke vores viden og indflydelse på den digitale udvikling i byggebranchen, er vi medlem af det faglige netværk Digital Konvergens. Her bidrager vi, sammen med fem andre aktører, til at styrke det digitale byggeri med udviklingen af ny teknologi.

BIM

Building Information Model er et af vores vigtigste værktøjer til udvikling og projektkoordinering, og medvirker til, at vi som tegnestue gennemfører projekter, hvor arkitektur, drift og vedligehold er integreret og gennemtænkt fra start til slut.

Ved at arbejde med digitale bygningsmodeller sikrer vi et bedre workflow, fordi vi med 3D-modellering får et samlet overblik over vores projekter – det sikrer et godt tværfagligt samarbejde og et mere oplyst beslutningsgrundlag for os, vores bygherre og vores samarbejdspartnere, fordi vi får et fælles udgangspunkt for at forstå vores byggerier og bruge data fra den samme digitale model. Dermed kan vi også lettere styre både tid, kvalitet og økonomi.

Vores BIM-specialister er altid opdateret på den nyeste viden og de nyeste muligheder indenfor digitalt byggeri med fokus på nye tiltag, der kan vise sig nyttige for vores bygherrer. Derfor kan vi også bidrage aktivt til den digitale udvikling af byggebranchen med nye værktøjer – bl.a. har vi udviklet et plugin til brug i Revit, som giver landskabsarkitekter mulighed for at modellere i 3D.
Læs mere om LTM her

IKT

Hos Årstiderne Arkitekter har vi flere erfarne IKT-ledere, som kan koordinere det digitale samarbejde på vores projekter – herunder sikre, at IKT-aftaler og -krav bliver overholdt og integreret. Vi bistår bygherren i overholdelse af IKT-bekendtgørelsens krav, og sikrer en overskuelig og entydig udveksling af modeller og dokumenter, så risikoen for fejl og misforståelser minimeres.

Vores IKT-medarbejdere er specialiserede i rådgivning og projektledelse, og kan derfor professionelt og effektivt varetage dialogen med projektets interessenter, så digitale krav og ønsker bliver integreret i henhold til forventningerne – først i fælles aftaledokumenter og herefter praktisk i arbejdsprocesser og projekter.

955--908--3527--3479--
Sorter
  • Grid
  • Liste
  • Kronologisk
  • Alfabetisk
  • Lokation

Marienlund Plejecenter

Plejecenteret opføres med leve-bo miljøer med fokus på tryghed og mangfoldighed.

læs mere
Danmark | Silkeborg

Fruehøjgaard

Årstiderne Arkitekter vandt i 2015 projektkonkurrencen om at forestå udarbejdelse og gennemførelse af en omfattende helhedsplan, der fremtidssikrer Fruehøjgaards afdeling Fruehøj arkitektonisk og socialt. Bebyggelsen er opført i 1950’erne som…

læs mere
Danmark | Herning

Lindbjergskolen

læs mere
Danmark | Herning

Papirtårnet

læs mere
Danmark | Silkeborg