BIM og IKT

Digitale bygningsmodeller optimerer samarbejdet på tværs af byggeriets parter

Byggebranchen er inde i en hastig udvikling indenfor digitalt byggeri. Vi har erfarne og specialiserede medarbejdere, som sikrer, at vi altid er opdaterede på den nyeste viden og de nyeste muligheder indenfor digitalt byggeri.

Hos Årstiderne Arkitekter er BIM og IKT-rådgivning et fagligt fokusområde og en integreret del af vores arbejde.

BIM
BIM er et af vores vigtigste værktøjer til at modellere bygningsmodeller i 3D, der understøtter udvikling og projektkoordinering, og medvirker til at vores projekters arkitektur og funktion er integreret og gennemtænkt fra start til slut.

Ved at arbejde med digitale bygningsmodeller sikrer vi et bedre workflow, fordi vi med 3D-modellering får et samlet overblik over vores projekter. Det sikrer et godt tværfagligt samarbejde og et mere oplyst beslutningsgrundlag for os, vores bygherre og vores samarbejdspartnere, fordi vi får et fælles udgangspunkt for at forstå vores byggerier og bruge data fra den samme digitale model. Dermed kan vi også lettere styre både tid, kvalitet og økonomi.

Vores BIM-specialister er altid opdaterede på den nyeste viden og de nyeste muligheder indenfor digitalt byggeri, og vi bidrager aktivt til den digitale udvikling af byggebranchen med nye værktøjer – bl.a. har vi udviklet et plugin til brug i Revit, som giver landskabsarkitekter mulighed for at modellere i 3D.

IKT
Vi har erfarne medarbejdere indenfor Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), som kan koordinere det digitale samarbejde på vores projekter og sikre, at IKT-aftaler og -krav bliver overholdt og integreret. Vi bistår bygherren i at overholde IKT-bekendtgørelsens krav, og sikrer en overskuelig og entydig udveksling af modeller og dokumenter, så risikoen for fejl og misforståelser minimeres.

Vores IKT-medarbejdere er specialiserede i rådgivning og projektledelse, og kan derfor professionelt og effektivt varetage dialogen med projektets interessenter, så digitale krav og ønsker bliver integreret i henhold til forventningerne – først i fælles aftaledokumenter og herefter praktisk i arbejdsprocesser og projekter.

For at styrke vores viden og indflydelse på den digitale udvikling i byggebranchen, er vi medlem af det faglige netværk Digital Konvergens. Her bidrager vi, sammen med fem andre aktører, til at styrke det digitale byggeri med udviklingen af ny teknologi.

Kontakt

Mads Carlsen
Mads Carlsen
Teamleder
BIM
Civilingeniør
Tel. +45 7024 1030
Mob. +45 2877 6448
mca@aarstiderne.dk