Tilgang og kompetencer

Hos Årstiderne Arkitekter ved vi, at vi, som aktører og rådgivere indenfor byggeriet, har et stort ansvar, og vi ønsker at bidrage til en positiv, bæredygtig udvikling i byggebranchen. Vi tager derfor aktivt stilling til, hvordan vores byer og bygninger bør designes, opføres og bruges.

Som arkitekter er det vores opgave at skabe langtidsholdbar arkitektur, og vores specialiserede medarbejdere har bred erfaring med at arbejde med bæredygtighed i arkitekturen. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementeringen af bæredygtighed i vores projekter, og vurderer, hvordan vi bedst muligt kan tilføre social, økonomisk og miljømæssig merværdi. Det har stor betydning for slutbrugerne i form af bl.a. arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.

For os er bæredygtighed ikke et selvstændigt element, der kan tages ud af den arkitektoniske ligning, men graden af bæredygtighed afhænger altid af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne på det konkrete projekt.

Vi hjælper derfor vores bygherrer med at implementere bæredygtighed på flere niveauer i både planlægnings- og udførelsesfasen, herunder:

– Bæredygtighedsrådgivning
– Screening af bæredygtighedspotentialer
– Bæredygtighedscertificering af projekter
– Bæredygtighedsledelse
– Evaluering og rådgivning ved implementering af enkeltstående bæredygtige tiltag

DGNB

Årstiderne Arkitekter er medlem af Green Building Council Denmark, som har udviklet den danske udgave af bæredygtighedscertificeringen DGNB. DGNB har en holistisk tilgang bæredygtighed og fokuserer på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt projektets teknik og byggeproces i én samlet helhedsbetragtning.

Vores bæredygtighedsteam består af specialiserede medarbejdere, som er uddannede DGNB-konsulenter og erfarne DGNB-auditorer. Derudover har vi in-house specialister indenfor bl.a. certificeringsydelser, integrerede designprocesser (IDP), dagslyssimuleringer, livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi (LCC).

Hos Årstiderne Arkitekter kan vi tilbyde DGNB-certificering af både bygge- og landskabsprojekter, og vi har bred erfaring med at certificere fra første streg til færdigt projekt via igangværende og gennemførte projekter.

864--869--985--1209--2250--1046--
Sorter
  • Grid
  • Liste
  • Kronologisk
  • Alfabetisk
  • Lokation

Ungdomsboliger på Kousgaards Plads

Ungdomsboligerne ligger centralt i Hernings bymidte.

læs mere
Danmark | Herning

Innovest

Nyt center for vækst, udvikling og innovation i Skjern.

læs mere
Danmark | Skjern

Innovest – Landskab

læs mere
Danmark | Skjern

Teknisk Skole

læs mere
Danmark | Silkeborg

Greensquare Garden

læs mere
Danmark | København

Kunstnerkarréen i Ørestad Syd

læs mere
Danmark | Ørestaden