Bæredygtighed

Vi bidrager til en positiv, bæredygtig udvikling i byggebranchen

Som aktører og rådgivere indenfor byggeriet er det vores ansvar at bidrage til en positiv, bæredygtig udvikling i byggebranchen, og vi tager aktivt stilling til, hvordan vores byer og bygninger designes, opføres og bruges.

Som arkitekter er det vores opgave at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i arkitekturen. På den måde skaber vi værdi for vores kunder og deres slutbrugere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.

For os er bæredygtighed ikke et selvstændigt element, der kan tages ud af den arkitektoniske ligning, men graden af bæredygtighed afhænger altid af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne på det konkrete projekt.

Vi hjælper vores bygherrer med at implementere bæredygtighed på flere niveauer i både planlægnings- og udførelsesfasen, herunder:

Bæredygtighedsrådgivning
Vi rådgiver om, hvordan bæredygtige tiltag kan implementeres i det konkrete projekt.

Screening af bæredygtighedspotentialer
Tidligt i processen screener vi projekter for at vurdere, hvor og hvordan der kan sættes ind med bæredygtige tiltag.

Bæredygtighedscertificering af projekter
Vores team af DGNB-auditorer og konsulenter kan bæredygtighedscertificere både bygge- og landskabsprojekter.

Bæredygtighedsledelse
Vi sikrer, at de bæredygtige tiltag implementeres i projektet.

Evaluering og rådgivning ved implementering af enkeltstående bæredygtige tiltag.


DGNB
Årstiderne Arkitekter er medlem af Green Building Council Denmark, som har udviklet den danske udgave af bæredygtighedscertificeringen DGNB. DGNB har en holistisk tilgang til bæredygtighed og fokuserer på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt projektets teknik og byggeproces i én samlet helhedsbetragtning.

Vores bæredygtighedsteam består af specialiserede medarbejdere, som er uddannede DGNB-konsulenter og erfarne DGNB-auditorer. Derudover har vi in-house specialister indenfor bl.a. certificeringsydelser, integrerede designprocesser (IDP), dagslyssimuleringer, livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi (LCC).

Vi tilbyder DGNB-certificering af både bygge- og landskabsprojekter, og vi har bred erfaring med at certificere fra første streg til færdigt projekt via igangværende og gennemførte projekter.

Kontakt

Henriette Falk Olesen
Henriette Falk Olesen
Kompetenceleder - Bæredygtighed
Arkitekt, DGNB-auditor
Tel. +45 9628 0803
Mob. +45 5372 1218
hfo@aarstiderne.dk