fbpx

Om Årstiderne Arkitekter

Årstiderne Arkitekter er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med over 300 ansatte og mere end 30 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri.

Det kræver mennesker at bygge for mennesker. Vi er skabt på den tanke, at liv er vigtigere end monumenter, og at arkitekter altid står bag dem, vi bygger for. Det er derfor ikke vigtigt, at man kan se os, men det er afgørende, at man kan mærke, at vi er der.

Med udgangspunkt i den skandinaviske arkitekturtradition er det vores målsætning altid at skabe det bedst mulige resultat for vores kunder og omgivelser.

Som arkitekter, designere og rådgivere vil vi gøre en forskel, og derfor er vores arbejde vidensbaseret og tager afsæt i funktionalitet, æstetik samt social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed.

 

Partnere

 • Torben Klausen
  Torben Klausen
  Adm. Direktør / Partner
  Mob. +45 4018 3232
  tk@aarstiderne.dk
 • Mikkel Westfall
  Mikkel Westfall
  Kreativ direktør / Partner / Arkitekt MAA, MDD
  Tel. +45 7024 2107
  Mob. +45 2338 7158
  mw@aarstiderne.dk
 • Per Laustsen
  Per Laustsen
  Founding partner / Arkitekt MAA
  Tel. +45 7024 1010
  Mob. +45 2338 7142
  pl@aarstiderne.dk
 • Anders Kærsgaard
  Anders Kærsgaard
  Partner / Arkitekt MAA
  Tel. +45 7024 1015
  Mob. +45 2338 7154
  ak@aarstiderne.dk
 • Jonas Snickert
  Jonas Snickert
  Partner / Arkitekt MAA
  Tel. +45 7024 1058
  Mob. +45 2338 7155
  js@aarstiderne.dk
 • Nina Bang
  Nina Bang
  Partner / Arkitekt Cand. Polyt.
  Tel. +45 7024 2111
  Mob. +45 2511 9644
  nb@aarstiderne.dk
 • Kaare Dahlmann
  Kaare Dahlmann
  Partner / Arkitekt
  Tel. +45 9628 0825
  Mob. +45 2512 7851
  kd@aarstiderne.dk
 • Lene Foder
  Lene Foder
  Partner / Arkitekt Cand. Arch.
  Tel. +45 7024 2119
  Mob. +45 2829 6519
  lfo@aarstiderne.dk

Kunden i centrum

Vi sætter kunden i centrum. De fleste af vores kunder er professionelle bygherrer, men ikke alle. Det er vigtigt for os, at alle vores kunder er trygge ved os, både de professionelle bygherrer, og dem, der aldrig har prøvet det før. Derfor har vi faste kontaktpersoner i hele forløbet, så der skabes tillid og forståelse mellem kunden og Årstiderne Arkitekter.

Vi gør os umage for at forstå kundens ønsker og behov. Også dem, der slet ikke er formuleret eller erkendt. Derfor bruger vi meget tid i starten af processen for at afdække, hvad kunden ønsker, og hvilke muligheder, der er for projektet, med henblik på at realisere ønskerne indenfor de givne rammer. Sådan sikrer vi os et gennemarbejdet og solidt fundament for udarbejdelsen af projektet, og det er det, vi kalder god rådgivning.

Vi vægter dialog, videndeling og en god og tæt kommunikation meget højt, både internt hos Årstiderne Arkitekter og mellem de involverede parter, og naturligvis også overfor kunden. På den måde har kunden altid føling med, hvad der sker i projektet, og vi sikrer samtidig, at projektet til fulde modsvarer kundens krav og forventninger.

 

Vision og værdier

Vi skaber fleksible og bæredygtige rammer for menneskers udfoldelse og daglige gøremål. Vi skaber dynamiske miljøer i byen, der understøtter et godt byliv, og skaber stærke rammer for at bo og arbejde,for rekreation, sport og undervisning.

Årstiderne Arkitekter er dedikerede til at skabe bæredygtig og videnbaseret arkitektur, som tager afsæt i funktionalitet, æstetik samt social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed. Med udgangspunkt i den skandinaviske arkitekturtradition er det vores målsætning altid at skabe det bedst mulige resultat for vores kunder, samt for byggeriets brugere og dets omgivelser.

Vi udvikler løbende vores processer og ydelser, så de passer til fremtidens krav, udfordringer og muligheder. Vi arbejder med andre ord innovativt og har blandt andet fokus på digitalt byggeri og 3D-projektering, brugerinvolvering og bæredygtighed.

 

 

BIM

BIM og IKT-rådgivning er et fokusområde for Årstiderne Arkitekter i hvert eneste projekt.

Området åbner store muligheder i opgaveløsningen, og vi oplever, at det skaber stor værdi i projektudviklingen; gennem hele værdikæden og hele processen. Og giver det værdi for projektet, giver det værdi og mening for os. Derfor fortsætter vi med at udvikle og implementere BIM og IKT i vores opgaveløsning, og vi sørger for hele tiden at være på forkant, med henblik på at yde det bedste overfor bygherren, og sammen med vores samarbejdspartnere skabe en optimal samarbejdsplatform.

 

Bæredygtighed

At indarbejde bæredygtighed i projekterne er for os en selvfølge. Bæredygtighed er en betingelse for et godt og vellykket byggeri, og er samtidig en kvalitetssikring, en fremtidssikring, og en forankring af projektet i dets kontekst.

Vi arbejder med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og alle tre områder tilgodeses systematisk og konsekvent i arbejdet med det enkelte projekt.

Årstiderne Arkitekter har medarbejdere, der udelukkende arbejder med bæredygtighed, og er uddannet bl.a til at certificere DGNB-byggeri. Bæredygtighed indarbejdes fra start i vores byggerier, og det afklares fra de første møder med bygherre , hvor niveauet for visioner og ambitioner for byggeriets bæredygtige aspekter ligger.